Flyhistorikk.no
Fakta

1890: Tidslinjen for norsk luftfarts barndom 1890-1940

Gjennom over 100 år har det vært spede forsøk med å få luft under vingene og fly som en fugl. Forsøkene med å fly i Norge startet med luftballonger tilbake på 1800-tallet. Her får du en oversikt over de spede forsøkene i barndommen av norsk luftfart.

1890:
Bergenseren med det unorske navnet Fransesco Cetti foretar sin aller første flytur med en luftballong. Sendere skulle Cetti bli et fast innslag på Tivoli i Christiania (Oslo) som en attraksjon.

1909:
Roald Amundsen gjorde forsøk med flygende drager som kom opp i en høyde på 1000 meter. Samme år etableres Norsk Luftseiladsforening.

1910/1911:
Norges første flyoppvisning blir avholdt på Etterstad med svensken baron Cederström som flyger. Oppvisningen blir også avholdt på Gjøvik, Hamar og i Trondheim og Bergen.

1912:
1912 er regnet som året da Norsk luftfart startet. Norge seirer først i en luftballongkonkurranse i Oslo og slår Tyskland og Danmark. Men den 1. juni 1912 foretar løytnant H. F. Dons den første flyvningen med en fly her i landet. Flyturen går fra Gannestadsletten i Borre og til Fredrikstad med flyet «Start». Dons blir regnet som den første flygeren i Norge, men han hadde ikke noe lisens for å kunne fly. Samme år for Norge sin første utdannede pilot og flyger, ingeniør Christian Lie blir utdannet i Tyskland sommeren 1912, og får med det den første pilotlisensen her i landet. I dette året får også Hærens Flyvevåben sitt aller første fly, «Ganger Rolf», en Maurice Farman. Flyet fikk sin base på Norges første improviserte flyplass, Storhove i Heradsbygden.

1913:
I mai dette året blir norges første egenproduserte fly prøvefløyet. Det blir også arrangert på nytt flyoppvisning på Etterstad. Roald Amundsen kjøper sine to første sjøfly.

1914:
Første fly i Norge får montert på seg ski i stedet for hjul. Den første flymotoren bygget i Norge skjer dette året, en Renault 70 hk. motor på lisens. Roald Amundsen blir første nordmann til å ta flysertifikatet i Norge. Den norske marinen åpner egen produksjonslinje for sjøfly til bruk hos Hæren og Luftforsvaret. Hærens første piloter starter sin utdannelse dette året. Hæren oppretter egen flyfabrikk i Sporveishallene på Sagene i Oslo. Trygve Gran flyr som den første over Nordsjøen fra Skottland til Norge og lander på Jæren. Turen tar fire timer og 10 minutter.

1915:
Det første kullet med piloter er ferdig utdannet i Horten hos marinen, som også offisielt åpner flyskole.

1916:
Hærens Flyfabrikk flytter fra Sagene i Oslo til Kjeller ved Lillestrøm.

1917:
Norges første flyulykke inntreffer. Løytnant Arne Køltzow styrtet med flyet sitt under en flyvning på Kjeller 1. mai 1917, han hadde da hatt militært flysertifikat i ett år, og internasjonalt sertifikat siden 1915.

1918:
Norges første flyselskap opprettes. Det Norske Luftfartrederi AS. Teknisk konsulent kom fra Marinens Flyvebaatfabrik. Første ruten skulle bli Aberdeen til Stavanger, men ble først startet opp to år senere med flyvninger mellom Stavanger til Bergen.

1919:
Norges første flyutstilling blir avholdt, i Tivoli i Oslo med norske, danske og svenske fly på utstilling.

1920:
Hærens Flyvevåben prøveflyr ruten Kjeller til Halden, og ruten Kjeller til Hamar. I tillegg blir ruten Oslo – Kristiansand opprettet og prøvefløyet. Den aller første flyturen Oslo – Stockholm blir også gjennomført. På Kjeller blir det første skoleflyet «Kaje» konstruert og bygget. Norges første postflyvning blir gjennomført av Aftenposten mellom Oslo og Stavanger.

1921:
Norges første vinterflystevne avholdes med fire svenske fly og ni norske fly.

1922:
Hjalmar Riiser-Larsen og Finn Lützow Holm gjennomfører flyvning mellom Horten og Kirkenes, og tilbake samme veien.

1923:
Første flyvning gjennomføres på Svalbard. Roald Amundsen mislykkes i å nå Svalbard fra Alaska med fly.

1925:
Roald Amundsen og Lincoln Ellsworth flyr med N24 og N25 til 88 grader nord sammen med Riiser-Larsen.

1926:
Første postflyvning mellom Oslo og Bodø gjennomføres. Aftenposten står for selve turen.

1927:
Luft-Hansa starter rute mellom Tyskland og Norge. Norges første hovedflyplass etableres og åpnes på Gressholmen i Oslofjorden. Lützow-Holm gjennomfører en rekke flyvninger mellom Norge og Storbritannia med N25 for å bevise at det er mulig å opprette en slik flyrute mellom de to landene. Norge får sin første kvinnelige pilot, Dagny Berger.

1928:
RiisenLarsen og LutzowzHolm deltar i letingen efter «Italia» folkene med Marinens Hansa Brandenburgere — 20 andre fly deltok. Roald Amundsen, Leif Dietrichson, Guilbaud, Cuverville, Brazy og Valette omkommer med Latham i Ishavet på veien fra Tromsø til Svalbard for å forsøke å redde Nobile. Hubert Wilkins og Carl B. Eielson flyr fra Alaska til Svalbard. Svensken sersjant Nilsson, italienerne Maddalena og Penzo flyr fra Tromsø til Svalbard. Norsk Aero Klubb stiftes — første formann Roald Amundsen.

1929:
Norge deltar første gang i den nordiske postflyvning. Norges andre kvinnelige flyger, Gidsken Jakobsen tar sitt flysertifikat i Sverige. Bernt Balchen flyr admiral Byrds fly over Sydpolen.

1929—30:
RiisenLarsen og Liitzowi Holm flyr i Antarktis på Lars Christensens ekspedisjon. En ukjent kystlinje på 1 000 kilometer oppdages. Leif Lier leter efter hval i Antarktis fra «Kosmos» (23 000 tonn) med fly, men omkommer.

1930—31:
Det første seilflystevne på Kjeller arrangert av Aftenposten. Norge kartlegges fra luften for første gang, kartene utkommer i 1938.

1933:
James Mattern lander på Jomfruland efter sin flyvning over Atlanteren. Marinens Flyvevåben kartlegger for Norges Geografiske Oppmåling i Ofoten — første luftkartlegging i Norge. Charles Lindbergh og frue besøker Norge efter sin Atlanterhavsflyvning.

1933—34:
Flyveren Alf Gunnestad foretar flere lengere flyvninger i Antarktis (Lars Christensens ekspedisjon) og
oppdager nytt land. Widerøes Flyveselskap starter passasjér og postruten Oslo—Kristiansand—Stavanger—Haugesund. Nordisk kappflyvning Norge—Sverige—Danmark gjennomføres. Arbeidet med å bygge Fornebu lufthavn påbegynnes. Tre av Hærens Fokkere flyr fra Norge over Danmark—Tyskland—Frankrike—England—Skottland og tilbake over Nordsjøen for å hedre Tryggve Grans flukt over Nordsjøen i 1914, under ledelse av kaptein Ole Reistad.

1935:
D.N.L. (Det Norske Luftfartsselskap) etableres. Pilotene Finn Lambrechts og Haakon Jørgensen sammen med radiotelegrafist Gunnar Sanner flyr Horten—Tromsø—Svalbard og tilbake med en norskbygget MF 11 — 4 600 km. Flystevne holdes på Øiern — 50 fly deltar. Fem av Hærens Fokkere flyr med kaptein Munthez Dahl som leder til Nord-Norge og tilbake. D.N.L. starter rute: Oslo—Bergen med fem mellomlandinger. Prøverute Bergen—Tromsø startes opp. Thor Solberg flyr over Atlanteren. Første kvinne med flygerutdannelse i Norge, Else Arneberg får sitt flysertifikat. Nasjonal transportplan for flyplasser og sjøflyplasser vedtas av Stortinget: Oslo, Telemark, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Første byggetrinn av disse byene og stedene er beregnet til 11,4 mill. kr. og andre byggetrinn til 22,2 mill. kr. Det første virkelige luftfartsbudgett vedtatt av Stortinget —1. 225 525 kroner — derav 225 000 kr. til flyplassene.

1936—37:
Lars Christensens flyekspedisjon kartlegger ca. 80 000 km. på Sydpol-landet — flyver var Viggo Widerøe, og med seg hadde han luftfotograf Nils Romnæs.

1936:
Kartleggingsflyvning Svalbard starter D.N.L. flyr rutene: Oslo—Bergen, Bergen—Tromsø, nattpostruten Oslo—Gøteborg, Tromsø—Honningsvåg. A/S Vest-Norges Flyveselskap etableres. Wessels flyveselskap etableres. D.N.L. fløy 339.116 kilometer totalt dette året.

1937:
D.N.L. flyr rutene: Oslo—Bergen, nattpostruten Oslo—Gøteborg, Oslo—Stockholm, og Oslo—København. Stavanger lufthavn åpnes av Kongen. Nordsjøekspressen Newcastle —Stavanger åpner. Norges første seilflyverske Kari Kragerud tar sitt flysertifikat. Det første norskkonstruerte sivil fly —monoplanet «Norge» — bygges og prøveflyves sommeren1938.

1938:
Byggingen av Kjevik flyplass påbegynt. Ferdig til prøveflyvning på høsten. Resten av Svalbard luftkartlegges — 25 000 km.2 Ca. 40 000 kartlagt 1936. Luftkartlegging Jostedalsbreen — 3 500 km.2 foruten 3 200 km.2 andre steder i Norge. Første store påskesamling for seilflyvning — 100 mann, 7 fly blir arrangert av N.A.K.

1939:
Kjevik flyplass ved Kristiansand åpner for trafikk, det samme gjør landflyplassen på Fornebu.

Del

Andre artikler