Flyhistorikk.no
Foto: DNL/SAS
1937 FLYPLASSER VI ANBEFALER

1937: Norges første ordinære flyplass åpnes – Tyskerne dominerte åpningen

Tanken om en flyplass på Vestlandet, nærmere bestemt Stavanger, ble mer og mer aktuell fra 1920 og i årene fremover. Det Norske Luftfartrederi AS, hadde startet opp rute med postflyvninger mellom Stavanger – Haugesund – Bergen.

Utfordringen inn mot 1930-tallet var at en postforsendelse mellom Oslo og Stavanger tok over 36 timer, den samme tid det den gang tok å fly mellom Stavanger og San Francisco.

Etter at arbeidet med å bygge Norges første ordinære flyplass startet i 1930, skulle en flunkende ny kombinert land- og sjøflyplass kunne åpnes 30. mai 1937. Fra vedtak i kommunen til ferdig flyplass gikk det 2,5 år.

Allerede i dagene rundt 1. mai dette året ble det avholdt et flystevne tre dager til ende, som en markering på at Stavanger var blitt et knutepunkt og nå var klare for å knytte til seg internasjonal flytrafikk.

Et postkort som viser flyplassen i Stavanger med hangaren og terminalbygget. (Via Nasjonalbiblioteket)

Stavanger lufthavn målte 580 mål som flyplassområde, med en rullebane på 969-meter N-S, og en rullebane på 865 meter Ø-V. Begge rullebanene ble støpt i betong, med betongplater som ble lagt ned en etter en etter hverandre.

Rullebanene ble fra starten av støpt med en bredde på 39 meter, mens det også ble planert ut for at dette skulle kunne økes senere dersom det var behov for det. Langs rullebanene var det lagt ned 14 kilometer med dreneringsrør som skulle lede regnvann vekk fra rullebanene.

Totalt ble det lagt 83.000 kvadratmeter med betong på flyplassens område. Noe som krevde at det ble lempet og tømt ut 45.000 sekker sement under byggingen. Rundt rullebanene ble det sådd gress, med hele syv forskjellige typer gressfrø.

Fra åpningsdagen på Sola i 1937 (Foto via Nasjonalbiblioteket)

Stavanger lufthavn åpnet offisielt med en terminalbygning på tre etasjer, og et tårn dertil med to etasjer. I tårnet fikk plasskontrollen, meteorologen og radiooperatøren plass. Det ble også bygget en egen hangar for DNL med Norges største varmluftapparat for oppvarming innendørs.

Kong Haakon sto for den offisielle åpningen av Stavanger lufthavn, med en rekke internasjonale gjester. Flere av landets utsendte journalister kunne meddele sine aviser at hele åpningen av den første landflyplassen ble til stor grad dominert av det faktum at tyskerne møtte mannsterke med flere av sine fly preget av hakekorset.

Kong Haakon åpnet flyplassen i 1937 (Foto: Nasjonalbiblioteket)

Det var over 30 store og små fly som var fløyet inn til flyplassen, og en stor oppvisning skulle avholdes etter kongens åpning. Det var like før det ble hele ble avlyst.

Det ble avdekket midt under åpningen av flyplassen at den ikke var formelt godkjent av kommunen, det ble også oppdaget at både bygningsmasse og betongdekket flere steder hadde slått sprekker og var en fare for både folk og fly.

Etter et kort krisemøte på bakrommet ble det besluttet at de aktuelle områdene som var for svakt bygget skulle sperres av, og åpningen med flystevnet skulle fortsette, i noe mindre skala.

Mange av de oppmøtte var lite tilfreds med at tyskerne hadde fløyet inn så mange av sine bombefly, i tillegg skulle den tyske generalfeltmarskalken ankomme åpningen senere på ettermiddagen.

En Junkers G-38 fra Deutsche Luft Hansa med hakekorset på haleroret. FOTO: Nasjonalbiblioteket

I perioden 1. til 15. august 1937 var det 72 passasjerer som ankom Stavanger lufthavn, og 680 kilo med gods og post som ble fraktet inn.

Prislappen for å bygge flyplassen ved Stavanger endte på 1,6 millioner kroner.

Del

Andre artikler