Flyhistorikk.no
Foto: SAS Museet/SAS
1960 VI ANBEFALER

1960: Koksa-et kjempebyggverk i sin tid

Da inviterte gjester, ansatte og pressen fikk besøke det nye hangar-anlegget til SAS på Koksa på Fornebu i 1960, var det spektakulært og kunne se et bygg med en gulvflate på over 32000 kvadratmeter. Hangaranlegget ble offisielt åpnet i 1961.

Det var kontorbygget med Hangar 1 og Hangar 2 som den gang ble åpnet. I 1968 ble den nye Hangar 3 åpnet, og Hangar 4 sto ferdig i 1998.

Hangaren var bygget med to forskjellige hangarer som ble bygget i tilknytting til et administrasjonsbygg, og som ble som en slags vinge på hver side av bygget. Hele bygget kostet 41,5 millioner kroner å bygge. Nøyaktig på det som var budsjettert med fra startet av.

121.000 sekker sement, 303.000 teglsten, 27.400 liter maling og 118.500 vinylfliser gikk med i byggingen av anlegget på Fornebu.

Slik arkitektene hadde tegnet Koksa-anlegget (Illustrasjon: SAS)

Hangaranlegget hadde et kontorbygg på fem etasjer og hangarene på hver sin side av dette bygget gikk under betegnelsen «hengende hangarer». Selve takkonstruksjonen som var av stål, holdt oppe hangartaket på plass og var hengt opp med stag som enkelt kunne endres dersom det skulle bli snakk om en utvidelse av fasilitetene senere.

Hangardørene var Norges største «garasjeporter» med mål på 90 x 14,5 meter, med fire portblad som hver veide 20 tonn. Maks vekt på gulvet i hangaren var 130 tonn, samme som oppstillingsplassene utenfor hangaren tålte.

En av de mest spennende detaljene for ansatte og for pressen den gang var det at administrasjonsbygget hadde fått installert åpne heiser av typen Pater Noster, heiser som går i ett sett uten dører og med plass til en person i.

Selve hangarene skulle kunne romme 5-6 fly av typen Metropolitan, og fra 1960 var det 20 slike fly tilhørende SAS som skulle vedlikeholdes i hangaren, i tillegg til fem fly utleid til svenske Linjeflyg.

En DC-9 er inne til vedlikehold i Koksa-anlegget. FOTO: SAS Museet, Gardermoen

Hangaren og kontorbygget ble bygget på området som het Koksa. Dette navnet var hentet fra mytologien og var navnet på et lite vann som lå akkurat der bygningene nå var oppført. Ved siden av å kunne håndtere flyene inne i hangaren ble det også bygget verksteder for reparasjon av radioutstyr, hydraulikk og flyinstrumenter.

I 1964 ble Koksa-anlegget på Fornebu gjenstand for oppmerksomhet rundt en helt annen sak enn dimensjonene. Gjennom ett års tid hadde det forsvunnet store mengder med flydrivstoff fra hangarene, selv Metropolitan-fly til SAS var tømt for drivstoff i nattens mørke. Det skulle til slutt bli avslørt at det var ni ansatte ved verkstedet som i flere måneder hadde tappet flyene og et tankanlegg for drivstoff på tilsammen 3000 liter.

En av de ansatte hadde stilt sin egen hage på bopel til disposisjon, og 1500 liter flydrivstoff ble av politiet funnet nedgravd i hagen. De ansatte hadde benyttet drivstoffet til private biler, og det var mistanke om at det også var solgt videre drivstoff til andre.

Med bestillingen av DC-8 og DC-9 skulle også disse få utført vedlikehold på seg i Koksahangarene. Da SAS i 1969 valgte å bestille ytterligere åtte DC-9 fly og ett fraktfly til av typen DC-8-62F var det Koksa som fikk oppdraget med å skulle vedlikeholde flyene.

Da SAS søndag 5. mai 1963 åpnet ruten mellom Oslo og Kirkenes, ble alt som kunne krype og gå av ordførere, fylkesmenn, politikere og andre gjester fløyet nedover til Fornebu. Selvsagt var det da en ære å skulle få audiens på slottet i anledning av at Nord-Norge hadde fått rute til Kirkenes, men for gjestene var det besøket på Koksa og omvisning i hangaranlegget som virkelig var det store i følge avisene som omtalte hendelsen.

Deler av anlegget fra 1960 sees til høyre i bildet. Foto: Hangar.no
Del

Andre artikler